Етнографска
Краеведска

"Гатанки от Дупничко", в: "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга V, София, 1891 година

Димитър Вълчев, 1891

Описание

Двадесет гатанки от Дупничко, събрани от фолклориста Д. Вълчев.

Устáта ѝ у устáта ми, рацéто ѝ на газó (стовна)...
...Брѝчен кадѝiа у iáсли лежѝ (iaiцé).

За автора

Д. Вълчев е български фолклорист и етнограф.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.